Certyfikacja wyrobów budowlanych

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Prowadzimy procesy certyfikacji wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nasze działania obejmują certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów (w ramach systemów 1 i 1+) oraz certyfikację zakładowej kontroli produkcji (w ramach systemu 2+). Dotyczy to wyrobów budowlanych, Objętych obowiązkiem sporządzania deklaracji właściwości użytkowych:

 • Na poziomie europejskim (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011), oznaczanych znakiem CE

 • Na poziomie krajowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa) , oznaczanych znakiem budowlanym.

 • Jako jednostka certyfikująca w obszarze regulowanym posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AC 158 oraz autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa do notyfikacji Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Nasza autoryzacja obejmuje wykonywanie zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011. Notyfikacja, o numerze 2310, potwierdza naszą uprawnioną rolę w tym zakresie.

  Z naszą pomocą możecie Państwo uzyskać certyfikaty na wyroby budowlane takie jak:

 • Drzwi, okna i bramy przeciwpożarowe

 • Drzwi ewakuacyjne

 • Kurtyny dymowe

 • Tarcicę konstrukcyjną

 • Kruszywa budowlane

 • Beton towarowy

 • Prefabrykaty betonowe

 • Mieszanki hydrauliczne

 • Kleje, zaprawy, systemy izolacji cieplnej

 • Wyroby i pokrycia wodochłonne

 • Inne wyroby budowlane objęte naszym zakresem akredytacji

 • Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów oraz norm technicznych, a nasze certyfikaty świadczą o zgodności wyrobów budowlanych z wymaganiami obowiązującymi zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

  W ramach naszej działalności proponujemy dodatkowo opcję dobrowolnej certyfikacji dla wyrobów, które podlegają systemom oceny zgodności 3 lub 4. Ta dobrowolna procedura potwierdza zgodność produktów z właściwymi specyfikacjami technicznymi, oferując producentom możliwość dodatkowego potwierdzenia wysokich standardów jakości i spełnienia specyficznych wymagań.

  Jako jednostka certyfikująca jesteśmy gotowa wspierać przedsiębiorstwa w osiągnięciu pełnej zgodności z normami technicznymi, zarówno w obszarze obowiązkowym, jak i dobrowolnym.

  Przebieg procesu certyfikacji

  kontakt

  ETAP I: KONTAKT

  Kontakt z jednostką w celu uzyskania oferty na certyfikację budowlaną. Nasi specjaliści pomogą dobrać certyfikat dopasowany do Państwa potrzeb oraz przedstawią ofertę cenową.

  Dokumentacja

  ETAP II: OCENA WSTĘPNA

  Otrzymacie państwo wniosek i umowę dotyczącą certyfikatów ZKP. Po podpisaniu i przysłaniu jej do nas poprosimy o przesłanie dokumentacji zakładowej kontroli produkcji do wstepnej oceny i weryfikacji.

  Inspekcja

  ETAP III: INSPEKCJA ZAKŁADU

  Po wstępnej ocenie i weryfikacji dokumentacji ZKP skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu wstępnej inspekcji ZKP i zakładu produkcyjnego, w celu wystawienia certyfikatu ZKP.

  Certyfikat

  ETAP IV: OTRZYMANIE CERTYFIKATU BUDOWLANEGO

  Wynikiem pozytywnej oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań typu (dot. systemu 1) oraz wyników inspekcji jest decyzja o wydaniu certyfikatu. Po uzyskaniu certyfikatu budowlanego mogą Państwo legalnie wprowadzić do obrotu objęty nim wyrób.

  Skontaktuj się z nami

  Kontakt w sprawie certyfikacji

  Sekretariat

  +48 796 048 420

  sekretariat@certyfikacja-certbud.pl

  Specjaliści ds. certyfikacji

  +48 535 251 418

  +48 535 733 933

  +48 881 616 887

  biuro@certyfikacja-certbud.pl

  Weryfikacja wydanych certyfikatów

  W trosce o dane osobowe klientów, w sprawie informacji na temat ważności certyfikatu prosimy o kontakt mailowy podając w treści wiadomości numer certyfikatu, NIP dostawcy oraz numer normy przedmiotowej której dotyczy certyfikat.

  sekretariat@certyfikacja-certbud.pl