Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisów internetowych firmy Certbud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu.

 • Serwis: Strona internetowa lub system internetowy z którego korzysta

 • Administrator: www.certyfikacja-certbud.pl

 • Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:

  Certbud Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8,

  NIP: 7010240229, REGON: 141832642, KRS: 0000358526

  Kontakt w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych:

  biuro@certyfikacja-certbud.pl

  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych korzystanie z usługi będzie niemożliwe.

  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 • poprzez gromadzenie plików 'cookies'

 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podawane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub marketingowego, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości.

  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

  W razie wątpliwości lub pytań wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontaktowej.

  Zabezpieczenie danych osobowych: Certbud Sp. z o.o. gwarantuje ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników serwisu, wg. oświadczeń składanych przy wprowadzaniu danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Pliki cookies

  Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cele do których wykorzystywane są pliki cookies:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google Ads

 • Google Adwords

 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

  Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach można znaleźć na stronie: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce

  Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

  Przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym:

  Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest: Certbud Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8 00-543 Warszawa

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 • Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Twojej aplikacji (zgoda nr 1 poniżej). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach (zgoda nr 2 poniżej) nie jest obowiązkowe. Jeżeli jej nie wyrazisz, nie będziemy przetwarzać Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 • Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Możesz w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Certbud Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji. ”

  Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia o poniższej treści:

  „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Certbud Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

  Barbara Jaśpińska

  CERTBUD Sp. z o.o.