MENU

Projekt unijny

Nazwa projektu: 

Zastosowanie pieca w technologii prefabrykowanych modułów izolowanych natryskowo do świadczenia usług badania, oceny i obrazowania ognioodpornych wyrobów budowlanych.

Opis i cel projektu:

Celem realizacji projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Certbud dzięki wdrożeniu nowej, autorskiej technologii będącej wynikiem prac B+R i znaczące udoskonalenie świadczonych usług

Proces technologiczny opracowany przez Wnioskodawcę wyróżnia się nowatorskim podejściem do budowy komory pieca oraz rozszerzeniem zakresu analizy i oceny wyrobów poddawanych badaniu odporności ogniowej.

Wnioskodawca dąży do zapewnienia jak największej użyteczności wyników przeprowadzanych badań odporności ogniowej, dostarczając swoim klientom dane o badanych wyrobach niedostępne w konkurencyjnych laboratoriach.

Zarówno technologia, jak i usługa cechują się innowacją co najmniej na skalę krajową.

Planowane efekty:

Redukcja czasu realizacji badań

Możliwość badania wyrobów wymagających specjalnego montażu i wyrobów gabarytowych.

 Możliwość obserwacji przebiegu badania odporności ogniowej przez Internet.

 Zwiększenie ilości informacji o badanych wyrobach (przez zastosowanie unikalnych metod pomiarowych).

Wartość projektu: 5 183 219,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 409 214,36 zł


Beneficjentem dofinansowania i jedynym wykonawcą Projektu jest firma Certbud Sp. z o. o.
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu.
Poddziałanie 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne" z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przedmiotem projektu jest inwestycja początkowa w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Więcj informacji zamieszczono w polityce prywatności.