01. home 02. deklaracje epd 03. tworzenie deklaracji 04. kontakt

Dowiedz się więcej o deklaracjach środowiskowych

Czym są Deklaracje Środowiskowe EPD? Jak wygląda proces tworzenia deklaracji oraz w jaki sposób może ona pomóc Ci w przekonaniu klientów do Twojego produktu?

o deklaracjach

Czym są deklaracje środowiskowe (EPD).

Deklaracje środowiskowe produktu dla materiałów budowlanych opisują różne aspekty, takie jak emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji, zużycie energii, zużycie wody, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody, zużycie surowców naturalnych i odpadów.


W deklaracjach środowiskowych produktów budowlanych informacje te są podawane w sposób ustandaryzowany, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14025 i EN 15804. . Dzięki temu, deklaracje są łatwe do porównywania i pozwalają na ocenę wpływu różnych produktów na środowisko.


Zweryfikowana deklaracja środowiskowa zachowuje ważność przez pięć lat. Opierając się na publicznie dostępnych EPD, każdy zainteresowany architekt, projektant, inżynier, inwestor, kierownik obiektu czy audytor może dokonać przeglądu wskaźników bilansu ekologicznego i oddziaływania produktów na środowisko.

LCA

Cykl życia produktu LCA

Analiza cyklu życia (LCA) jest narzędziem, które pozwala na ocenę wpływu produktu na środowisko. W ramach LCA, jednym z aspektów, które są brane pod uwagę jest emisja CO2, ponieważ gaz ten jest jednym z głównych czynników wpływających na zmiany klimatu.


W ramach LCA, emisja CO2 jest często mierzona w tzw. "żywotności węglowej" (carbon footprint) lub inaczej "śladzie węglowym". Jest to miara całkowitej ilości emisji CO2 (lub równoważników CO2) wyprodukowanych w trakcie cyklu życia produktu. Cykl życia można określać w szczególnych przedziałach:

lca-wheel

Od kołyski do bramy

Analizą objęte są procesy wydobycia i transportu surowca oraz produkcji danego wyrobu do momentu dostarczenia go klientowi.

Od kołyski do grobu

W analizie uwzględnia się materiały i energię w łańcuchu produkcji oraz wszystkie procesy takie jak transport i montaż aż do momentu utylizacji wyrobu.

składniki lca

Z czego składa się cykl życia produktu (LCA)

 • 1
  Wydobycie surowców naturalnych

  Emisja CO2 może być generowana już na etapie wydobycia i transportu surowców naturalnych, które są potrzebne do produkcji danego produktu.

 • 2
  Produkcja

  W tym etapie należy ocenić wpływ procesów produkcyjnych na emisję gazów cieplarnianych.

 • 3
  Instalacja

  Trzeci etap cyklu życia produktu. Ocenia się w nim wpływ transportu i montażu wyrobów na emisję gazów cieplarnianych

 • 4
  Użytkowanie

  W tym etapie ocenia się wpływ użytkowania produktu na emisję CO2

 • 5
  Utylizacja odpadów

  Oceniany jest wpływ sposobu utylizacji odpadów generowanych podczas produkcji i użytkowania produktu, w tym emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Deklaracje typu III

Wymagania dla Deklaracji Środowiskowych typu III

Deklaracje środowiskowe typu III, czyli tzw. deklaracje EPD (Environmental Product Declarations), mają określone wymagania, które muszą być spełnione, aby były uznawane za oficjalne i wiarygodne. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych wymagań dla deklaracji EPD:

 • Kryteria funkcjonalne

  Deklaracja EPD musi precyzyjnie opisywać funkcje i zastosowanie produktu, który jest przedmiotem deklaracji, aby można było dokładnie porównać jego wpływ na środowisko z innymi produktami o podobnym zastosowaniu.
 • Pełny cykl życia produktu

  Deklaracja EPD musi obejmować cały cykl życia produktu, od pozyskania surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż po utylizację lub recykling.
 • Standardy obliczeń

  Deklaracja EPD musi opierać się na standardowych metodach obliczeń, które pozwalają na precyzyjne określenie wpływu na środowisko w różnych kategoriach, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych czy generowanie odpadów.
 • Niezależna weryfikacja

  Deklaracja EPD powinna być poddana niezależnej weryfikacji przez akredytowaną instytucję, która zweryfikuje, czy proces tworzenia deklaracji spełnił określone wymagania.
 • Okres ważności

  Deklaracja EPD musi posiadać okres ważności, który określa, przez ile lat deklaracja jest wiarygodna i aktualna.
 • Otwartość i dostępność

  Deklaracja EPD powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych, bez opłat i ograniczeń, co pozwala na porównanie produktów i wybór tych, które mają mniejszy wpływ na środowisko.

kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.

 • +48 535 251 418
 • +48 535 733 933

Formularz kontaktowy

certbud-logo

Zaufaj nam i zwiększ zainteresowanie swoim produktem dzięki deklaracjom środowiskowym. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie i oferujemy kompleksową obsługę procesu tworzenia deklaracji EPD.

Polityka prywatności

Dane Adresowe

 • Adres
  ul. Mokotowska 46 lok. 8
  00-543 Warszawa
 • Biuro
  ul. Bukowiecka 92 lok. 178
  03-893 Warszawa
 • Laboratoria Badawcze i Wzorcujące
  ul. Bukowiecka 92 lok. 178
  03-893 Warszawa