MENU

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Pełna lista wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji i notyfikacji

Poniżej prezentujemy pełną listę wyrobów objętych zakresem akredytacji jednostki certyfikującej. Jeżeli nie znalazłeś wyrobu produkowanego przez Twoją firmę, bądź nie jesteś pewny która norma odpowiada Twojemu wyrobowi

Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

 • PN-EN 1457-1:2012 - Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Część 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym - Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1457-2:2012 - Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Część 2: Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym - Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1806:2008 - Kominy - Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych - Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1856-1:2009 - Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 1: Części składowe systemów kominowych
 • PN-EN 1856-2:2009 - Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
 • PN-EN 1857:2010 - Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne
 • PN-EN 1858+A1:2011 - Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe
 • PN-EN 12446:2011 - Kominy - Części składowe - Obudowy betonowe
 • PN-EN 13063-1+A1:2009 - Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy
 • PN-EN 13063-2+A1:2009 - Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia
 • PN-EN 13063-3:2008 - Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych
 • PN-EN 13069:2007 - Kominy - Ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i badania
 • PN-EN 13084-5:2005 - Kominy wolno stojące - Część 5: Materiał dla wykładziny murowej - Specyfikacja wyrobu
 • PN-EN 13084-5:2005/AC:2006 - Kominy wolno stojące - Część 5: Materiał dla wykładziny murowej - Specyfikacja wyrobu
 • PN-EN 13084-7:2013-06 - Kominy wolno stojące - Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny
 • PN-EN 14471+A1:2015-02 - Kominy - Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych - Wymagania i badania
 • PN-EN 14989-1:2009 - Kominy - Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania - Część 1: Pionowe nasady powietrzno-spalinowe kominów przeznaczonych do urządzeń gazowych typu C6
 • PN-EN 14989-2:2009 - Kominy - Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania - Część 2: Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania
 • EAD 060001-00-0802
 • EAD 060003-00-0802
 • EAD 060008-00-0802
 • Krajowe Oceny Techniczne

Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)

 • Krajowe Oceny Techniczne

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg

 • Krajowe Oceny Techniczne

Wyroby murowe i wyroby związane

 • PN-EN 771-1+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne
 • PN-EN 771-2+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe
 • PN-EN 771-3+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
 • PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego
 • PN-EN 771-5+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego
 • PN-EN 771-6+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
 • PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska
 • Krajowe Oceny Techniczne

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze

 • Krajowe Oceny Techniczne
 • PN-EN 10162:2005 - Kształtowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego
 • PN-EN 14024:2007 - Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną - Właściwości mechaniczne - Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny

Kotwy, mocowania i łączniki

 • Krajowe Oceny Techniczne
 • ETAG 014:2011
 • EAD 330196-01-0604
 • ETAG 020-1:2006
 • ETAG 020-2:2006
 • ETAG 020-3:2006
 • ETAG 020-4:2006
 • ETAG 020-5:2006
 • ETAG 001-6:2006
 • EAD 330083-01-0601
 • EAD 330389-00-0601
 • EAD 330965-00-0601
 • ETAG 029:2010
 • EAD 330076-00-0604
 • ETAG 001-1:1997
 • ETAG 001-2:1997
 • ETAG 001-3:2010
 • ETAG 001-4:1998
 • EAD 330232-00-0601
 • ETAG 001-5:2008
 • EAD 330012-00-0601
 • EAD 330084-00-0601
 • EAD 330011-00-0601
 • EAD 330499-00-0601
 • ETAs w opraciu o
 • ETAG 001-6:2011

Płyty warstwowe i kompozytowe, zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty

 • Krajowe Oceny Techniczne
 • EN 14509:2013-12 - Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową - Wyroby fabryczne - Specyfikacje

Wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelniające i ochrony ogniowej, wyroby zmniejszające palność

 • ETAG 018-1:2004
 • ETAG 018-2:2011
 • ETAG 018-3:2006
 • ETAG 018-4:2011
 • ETAG 026-1:2008
 • ETAG 026-2:2011
 • ETAG 026-3:2011
 • ETAG 026-4:2011
 • ETAG 026-5:2011
 • Krajowe Oceny Techniczne

Stałe urządzenia gaśnicze

 • PN-EN 12101-1:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych
 • PN-EN 12101-2:2005 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych
 • PN-EN 12101-3:2015-10 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających
 • PN-EN 12101-6:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - Zestawy urządzeń
 • PN-EN 12101-7:2012 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej
 • PN-EN 12101-8:2012 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 12101-10:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 10: Zasilacze
 • PN-EN 12101-10:2007/AC:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 10: Zasilacze
 • PN-EN 15650:2010 - Wentylacja budynków - Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach

Zestawy do wykonywania schodów

 • ETAG 008:2002
 • EAD 340006-00-0506

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Więcj informacji zamieszczono w polityce prywatności.