MENU

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Pełna lista wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji i notyfikacji

Poniżej prezentujemy pełną listę wyrobów objętych zakresem akredytacji jednostki certyfikującej. Jeżeli nie znalazłeś wyrobu produkowanego przez Twoją firmę, bądź nie jesteś pewny która norma odpowiada Twojemu wyrobowi

Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Beton towarowy oraz wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego

 • PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 • PN-B-06265:2022-08 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08
 • PN-EN 1168+A3:2011 - Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe
 • PN-EN 12737+A1:2010 - Prefabrykaty z betonu - Elementy podłóg ażurowych do budynków inwentarskich
 • PN-EN 12794+A1:2008 - Prefabrykaty z betonu - Pale fundamentowe
 • PN-EN 12794+A1:2008/AC:2009 - Prefabrykaty z betonu - Pale fundamentowe
 • PN-EN 12843:2008 - Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy
 • PN-EN 13224:2012 - Prefabrykaty z betonu - Żebrowe elementy stropowe
 • PN-EN 13225:2013-09 - Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjne
 • PN-EN 13747+A2:2011 - Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych
 • PN-EN 13978-1:2005 - Prefabrykaty z betonu - Prefabrykowane garaże betonowe - Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia
 • PN-EN 14843:2009 - Prefabrykaty z betonu - Schody
 • PN-EN 14844+A2:2012 - Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe
 • PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów
 • PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian
 • PN-EN 15037-1:2011 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 1: Belki
 • PN-EN 15037-2+A1:2011 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 2: Pustaki betonowe
 • PN-EN 15037-3+A1:2011 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 3: Pustaki ceramiczne
 • PN-EN 15037-4+A1:2013-10 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 4: Pustaki styropianowe
 • PN-EN 15037-5:2013-10 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 5: Lekkie bloki szalunkowe
 • PN-EN 15050+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu - Elementy mostów
 • PN-EN 15258:2009 - Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych
 • PN-B-12005:2012 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki stropowe Ackermana
 • PN-B-19501:1997 - Prefabrykaty z betonu - Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
 • PN-B-19504:2004 - Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone - Pustaki
 • PN-B-19507:1997 - Prefabrykaty z betonu - Elementy klatek schodowych
 • PN-EN 13369:2018-05 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
 • EAD 010001-00-0301
 • Krajowe Oceny Techniczne

Wyroby do budowy dróg

 • Krajowe Oceny Techniczne
 • PN-EN 14227-1:2013-10 - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 1: Mieszanki związane cementem
 • PN-EN 14227-2:2013-10 - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 2: Mieszanki żużlowe
 • PN-EN 14227-3:2013-10 - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi
 • PN-EN 14227-4:2013-10 - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
 • PN-EN 14227-5:2013-10 - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym
 • PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
 • PN-S-96014:1997 - Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną - Wymagania i badania
 • PN-S-06103:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowa z betonu popiołowego

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Więcj informacji zamieszczono w polityce prywatności.