MENU

Badania wyrobów budowlanych

Pełna lista wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji i notyfikacji

Poniżej prezentujemy pełną listę wyrobów objętych zakresem akredytacji i notyfikacji laboratorium badawczego. Jeżeli nie znalazłeś wyrobu produkowanego przez Twoją firmę, bądź nie jesteś pewny która norma odpowiada Twojemu wyrobowi

Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Farby i lakiery

 • PN-C-04009:1975 - Przetwory naftowe - Pomiar temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa-Pensky'ego
 • PN-C-81505:1981 - Oznaczanie pozostałości na sicie w wyrobach lakierowych i farbach graficznych
 • PN-C-81507:1989 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie rozlewności
 • PN-C-81512:1984 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie zawartości składników podstawowych
 • PN-C-81515:1993 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki
 • PN-C-81516:1976 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych
 • PN-C-81519:1979 - Wyroby lakierowe - Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
 • PN-C-81521:1976 - Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości
 • PN-C-81522:1988 - Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok na działanie mediów agresywnych
 • PN-C-81523:1988 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej
 • PN-C-81526:1954 - Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du Pont'a
 • PN-C-81528:1976 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie
 • PN-C-81530:1979 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie twardości powłok
 • PN-C-81531:1980 - Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
 • PN-C-81536:1989 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie krycia
 • PN-C-81539:1980 - Wyroby lakierowe - Oznaczanie ściekalności
 • PN-C-81550:1981 - Wyroby lakierowe - Pomiar połysku lustrzanego przyrządami fotoelektrycznymi
 • PN-C-81551:1982 - Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych
 • PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
 • PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
 • PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane. P. 3.5.3
 • PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe
 • PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe. Pkt. 3.5.3
 • PN-C-81701:1997 - Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim
 • PN-C-81904:2001 - Farby alkidowe styrenowane do gruntowania
 • PN-C-81904:2001 - Farby alkidowe styrenowane do gruntowania Pkt 3.5.2
 • PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
 • PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.pkt 2.5.4
 • PN-EN 952:2000 - Farby i lakiery - Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych - Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań
 • PN-EN ISO 11925-2:2010 // PN-EN ISO 11925-2:2020-09 - Badania reakcji na ogień - Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia - Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia
 • PN-EN ISO 1519:2012 - Farby i lakiery - Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny)
 • PN-EN ISO 1522:2001 - Farby i lakiery - Badanie metodą tłumienia wahadła
 • PN-EN ISO 1522:2008 - Farby, lakiery i farby graficzne - Oznaczanie stopnia roztarcia
 • PN-EN ISO 1524:2002 - Farby, lakiery i farby graficzne - Oznaczanie stopnia roztarcia
 • PN-EN ISO 16276-1:2008 - Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki - Część 1: Badanie metodą odrywania
 • PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć
 • PN-EN ISO 2409:2013-06 - Oznaczanie temperatury zapłonu - Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa
 • PN-EN ISO 2719:2007 //PN-EN ISO 2719:2016-08 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki
 • PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki
 • PN-EN ISO 2808:2008 // PN-EN ISO 2808:2020-01 - Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda piknometryczna
 • PN-EN ISO 2811-1:2002 - Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda piknometryczna
 • PN-EN ISO 2811-1:2016-04 - Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: Metody ogólne
 • PN-EN ISO 2812-1:2001//PN-EN ISO 2812-1:2018-01 - Farby i lakiery - Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni
 • PN-EN ISO 2813:2001 - Farby i lakiery - Oznaczanie wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni
 • PN-EN ISO 2813:2014-11 - Farby i lakiery - Badanie za pomocą spadającego ciężarka
 • PN-EN ISO 6272:1999 //PN-EN ISO 6272-1:2011 - Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) - Część 2: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni
 • PN-EN ISO 9227:2012 //PN-EN ISO 9227:2017-06 - Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance
 • PN-EN ISO 9514:2006 //PN-EN ISO 9514:2019-07 - Statystyczna kontrola jakości - Losowy wybór jednostek produktu do próbki
 • PN-EN-ISO 1519:2000 - Farby i lakiery - Próba tłumienia wahadła
 • PN-EN 1507:2007 - Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń cylindryczny)
 • PN-EN 21524:1994 - Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć

Ocieplenia, zestawy ociepleń, wyroby do izolacji termicznej

 • PN-EN 13830:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14063-1:2005 - Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem
 • PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem
 • PN-EN 14304+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14305+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14306+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14307+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14308+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14309+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14313+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14314+A1:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14315-1:2013-06 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ - Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem
 • PN-EN 14316-1:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w postaci związanej i niezwiązanej
 • PN-EN 14317-1:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej przed zamontowaniem
 • PN-EN 14318-1:2013-06 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ - Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem
 • PN-EN 14319-1:2013-06 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ - Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniemWyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ - Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem
 • PN-EN 14320-1:2013-06 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ - Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem
 • PN-EN 14933:2009 - Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 14934:2009 - Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 12089:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy zginaniu
 • PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 13165+A2:2016-08 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN 13494:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej
 • PN-EN 13497:2003 //PN-EN 13497:2018-10 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)
 • PN-EN 826:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy ściskaniu
 • PN-EN ISO 6272-2:2011 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy ściskaniu
 • PN-EN ISO 6272-2:2011 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy ściskaniu
 • TR 026:2007 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • ZUAT-15/V.03/2010 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ETICS
 • ZUAT-15/V.03/2010 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ETICS
 • ZUAT-15/V.04/2013 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ETICS

Kotwy, łaczniki, wyroby stalowe

 • ETAG 001:2013// EAD 330232-00-0601 - Metal Anchors for use in Concrete Part 1: Anchors in general
 • ETAG 001:2013// EAD 330232-00-0602 - Metal Anchors for use in Concrete Part 1: Anchors in general
 • ETAG 004 :2013// EAD 040083-00-0404 - External Thermal Insulation Composite Systems with rendering
 • ETAG 004 :2013// EAD 040083-00-0404 - External Thermal Insulation Composite Systems with rendering
 • ETAG 004 :2013// EAD 040083-00-0404 - Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi - pkt. 6.1.3.2.1, pkt.5.1.3.2.1
 • ETAG 014:2011 //EAD 330196-00-0604, EOTA TR051 - Plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering
 • ETAG 020:2012 - Plastic Anchors for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications
 • ETAG 020:2012 - Plastic Anchors for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications
 • NB-CPR/15/639 -
 • PN-83/N-03010 - Wyroby płaskie ze stali niskowęglowych i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno - Tolerancje wymiarów i kształtu
 • PN-EN 10131:2008 - Wyroby płaskie ze stali niskowęglowych i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno - Tolerancje wymiarów i kształtu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Więcj informacji zamieszczono w polityce prywatności.