MENU

Badania wyrobów budowlanych

Pełna lista wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji i notyfikacji

Poniżej prezentujemy pełną listę wyrobów objętych zakresem akredytacji i notyfikacji laboratorium badawczego. Jeżeli nie znalazłeś wyrobu produkowanego przez Twoją firmę, bądź nie jesteś pewny która norma odpowiada Twojemu wyrobowi

Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Drzwi, okna, bramy, żaluzje, rolety oraz okucia budowlane i wyroby z nimi powiązane

 • PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
 • PN-EN 1026:2016-04 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
 • PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
 • PN-EN 1027:2016-04 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
 • PN-EN 1052-5:2005 - Metody badań murów - Część 5: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej
 • PN-EN 1125:2009 - Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1191:2013-06 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
 • PN-EN 1192:2001 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
 • PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi
 • PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
 • PN-EN 12211:2016-04 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
 • PN-EN 12217:2015-06 - Drzwi - Siły operacyjne - Wymagania i klasyfikacja
 • PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
 • PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 2: Drzwi wewnętrzne. PKT 5.4 Pomiar wysokości
 • PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 2: Drzwi wewnętrzne. PKT 5.8.2.Ocena właściwości cieplnych
 • PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 2: Drzwi wewnętrzne. PKT 5.10 Zdolność do zwolnienie
 • PN-EN 14609:2006 - Okna - Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne
 • PN-EN 12424:2002 - Bramy - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja
 • PN-EN 12425:2002 - Bramy - Odporność na przenikanie wody - Klasyfikacja
 • PN-EN 12426:2002 - Bramy - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
 • PN-EN 12427:2002 - Bramy - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
 • PN-EN 12444:2002 - Bramy - Odporność na obciążenie wiatrem - Badania i obliczenia
 • PN-EN 12445:2002 - Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Metody badań
 • PN-EN 12445:2002 - Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Metody badań
 • PN-EN 12445:2002 - Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Metody badań
 • PN-EN 12489:2002 - Bramy - Odporność na przenikanie wody - Metoda badania
 • PN-EN 12600:2004 - Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań- pkt. 5.1.1 Sprawdzenie zdolności bramy do działania.
 • PN-EN 12605:2002 - Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody Badań - pkt. 5.1.1 Sprawdzenie zdolności bramy do działania.
 • PN-EN 12605:2002 - Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań- pkt. 5.1.2 Sprawdzenie zabezpieczeń przed odłączeniem lub wykolejeniem.
 • PN-EN 12605:2002 - Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań- pkt. 5.1.3 Sprawdzenie zabezpieczeń przed niezamierzonym ruchem spowodowanym wiatrem.
 • PN-EN 12605:2002 - Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań- pkt. 5.1.4 Sprawdzenie zabezpieczeń przed niekontrolowanym ruchem skrzydeł bramowych poruszających się pionowo.
 • PN-EN 12605:2002 - Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań- pkt. 5.1.5 Sprawdzenie sił wymaganych do obsługi ręcznej.
 • PN-EN 12605:2002 - Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań- pkt. 5.1.6 Sprawdzenie prędkości i sił dla bram zamykających się samoczynnie.
 • PN-EN 12605:2002 - Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań- pkt. 5.2 Badania trwałościowe.
 • PN-EN 13241+A2:2016-10 - Bramy - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
 • PN-EN 16034:2014-11 - Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
 • PN-EN 16034:2014-11 - Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności P. 5.3
 • PN-EN 1607:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
 • PN-EN 1670:2008 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1906:2012 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań. Badanie 1, tablica 1
 • PN-EN 1906:2012 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań. Badanie 2, tablica 1
 • PN-EN 1906:2012 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań. Badanie 3, tablica 1
 • PN-EN 1906:2012 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań. Badanie 4, tablica 1
 • PN-EN 1906:2012 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań. Badanie 5, tablica 1
 • PN-EN 1906:2012 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań. Badanie 6, tablica 1
 • PN-EN 1906:2012 - Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań. Badanie 12, tablica 1
 • PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe
 • PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne
 • PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
 • PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
 • PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru
 • ZUAT-15/III.15/2005
 • ZUAT-15/III.16/2007

Kurtyny i ściany

 • PN-EN 12101-1:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych
 • PN-EN 12152:2004 - Ściany osłonowe - Przepuszczalność powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
 • PN-EN 12153:2004 - Ściany osłonowe - Przepuszczalność powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
 • PN-EN 12154:2004 - Ściany osłonowe - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
 • PN-EN 12155:2004 - Ściany osłonowe - Wodoszczelność - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
 • PN-EN 12179:2004 - Ściany osłonowe - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
 • PN-EN 13116:2004 - Ściany osłonowe - Odporność na obciążenie wiatrem - Wymagania eksploatacyjne
 • PN-EN 13830:2004 - Ściany osłonowe - Norma wyrobu
 • ISO 7892:1988 (PN-93/B-10027) - Pionowe elementy budowlane - Badania odporności na uderzenia - Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Więcj informacji zamieszczono w polityce prywatności.