MENU
28 paź 2020

Przewodnik po certyfikacji i znakowaniu wyrobów budowlanych

Jako jednostka certyfikująca prowadzimy certyfikację stałości własciwości uzytkowych wyrobów budowlanych w systemie 1, a także certyfikację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+. Wprowadzenie, przez producenta, wyrobu budowlanego na rynek wiąże się z odpowiednim oznakowaniem wyrobu, a także wystawieniem przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych bądź deklaracji właściwości uzytkowych.

Obowiązki dla poszczególnych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, oraz w jaki sposób należy go znakować, określają odpowiednie przepisy:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wraz z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi zmianami.
 • Oznakowanie wyrobów znakiem CE          

  Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wraz z późniejszymi zmianami.

  Dokument odniesienia dla wyrobu budowlanego

  • Zharmonizowana norma wyrobu
  • Europejska ocena techniczna

  Oznakowanie wyrobu

  • Oznakowanie znakiem CE
  • Ewentualne dodatkowe oznakowanie określane przez dokumenty odniesienia

  Dokument sporządzany przez producenta

  • Deklaracja właściwości użytkowych

  Oznakowanie wyrobów znakiem Budowlanym

  Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi zmianami.

  Dokument odniesienia dla wyrobu budowlanego

  • Polska norma wyrobu
  • Krajowa ocena techniczna

  Oznakowanie wyrobu

  • Oznakowanie znakiem B
  • Ewentualne dodatkowe oznakowanie określane przez dokumenty odniesienia

  Dokument sporządzany przez producenta

  • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
<< Powrót

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Więcj informacji zamieszczono w polityce prywatności.