Projekt unijny

 

 

Nazwa projektu: Zastosowanie pieca w technologii prefabrykowanych modułów izolowanych natryskowo do świadczenia usług badania, oceny i obrazowania ognioodpornych wyrobów budowlanych

 

 

Opis i cel projektu:

 

  • Celem realizacji projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Certbud dzięki wdrożeniu nowej, autorskiej technologii będącej wynikiem prac B+R i znaczące udoskonalenie świadczonych usług
  • Proces technologiczny opracowany przez Wnioskodawcę wyróżnia się nowatorskim podejściem do budowy komory pieca oraz rozszerzeniem zakresu analizy i oceny wyrobów poddawanych badaniu odporności ogniowej.
  • Wnioskodawca dąży do zapewnienia jak największej użyteczności wyników przeprowadzanych badań odporności ogniowej, dostarczając swoim klientom dane o badanych wyrobach niedostępne w konkurencyjnych laboratoriach.

 

 

 

Zarówno technologia, jak i usługa cechują się innowacją co najmniej na skalę krajową.

 

 

 

Planowane efekty:

 

  • redukcja czasu realizacji badań
  • możliwość badania wyrobów wymagających specjalnego montażu i wyrobów gabarytowych
  • możliwość obserwacji przebiegu badania odporności ogniowej przez Internet
  • zwiększenie ilości informacji o badanych wyrobach (przez zastosowanie unikalnych metod pomiarowych)

 

 

 

Wartość projektu: 5 183 219,00 zł

 

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 409 214,36 zł

 

Beneficjentem dofinansowania i jedynym wykonawcą Projektu jest firma Certbud Sp. z o. o.
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Poddziałanie 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne" z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przedmiotem projektu jest inwestycja początkowa w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów.