Laboratoria badawcze i wzorcujące

Laboratoria Badawcze i Wzorcujące CERTBUD Sp. z o.o. wykonują badania wyrobów budowlanych.

Badania wykonywane przez Laboratoria Badawcze i Wzorcujące w Warszawie, ul. Bukowiecka 92

 

Drzwi, okna, bramy, żaluzje i otwieralne okna, powiązane z nimi okucia budowlane

 

Odporność ogniowa:

Odporność na obciążenia pionowe Metoda obciążeń statycznych

Siły operacyjne

Zdolność do zwolnienie

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

Wytrzymałość na skręcanie statyczne

Odporność na obciążenia pionowe

Odporność na uderzenie ciałem twardym

Odporność na wstrząsy

Odporność na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydeł

Dymoszczelność, samozamykalność

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Samoczynne zamykanie

Trwałość samoczynnego zamykania

Przepuszczalność powietrza

Wodoszczelność

Odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydeł

Odporność na obciążenie wiatrem

Przepuszczalność powietrza

Odporność na przenikanie wody

Samoczynne zamykanie

Trwałość samoczynnego zamykania

 

Więcej…

Ściany kurtynowe

 

Szczelność ogniowa

Więcej…

Ściany nienośne

 

Szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa, odporność na oddziaływania mechaniczne

Więcej…

Stałe kurtyny dymowe

 

Szczelność ogniowa

Więcej…

Uszczelnienia przejść Instalacyjnych

 

Szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa

Więcej…

Uszczelnienia złączy liniowych

 

Szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa

Więcej…

Wydzielenia pustek

Odporność na uderzenie ciałem twardym

Więcej…

Systemy transportowe i ich zamknięcia

Szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa, natężenie promieniowania, samozamykalność

Więcej…

Lekkie urządzenia odporne na działanie ognia, szafy ognioodporne

 

Przyrost temperatury wewnątrz elementu próbnego

Więcej…

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

 

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany

 

Więcej…

Dachy

 

Odporność dachów na ogień zewnętrzny. Metoda 1

Więcej…

Kurtyny dymowe

Materiały stosowane w kurtynach dymowych

Szczelność ogniowa -min

Przepuszczalność

Więcej…

Łączniki do mocowania termoizolacji

 

Nośność na wyrywanie z podłoża

Więcej…

Łączniki do mocowania termoizolacji

 

Sztywność talerzyka

Więcej…

Łączniki metalowe: rozporowe, wbijane, wkręcane

 

Nośność na ścinanie z podłoża; beton zwykły. Zakres: do 120 kN

Nośność na wyrywanie z podłoża; beton zwykły. Zakres: do 120 kN Próba wyrywania

 

Więcej…

Łączniki metalowe: wklejane

Nośność na ścinanie z podłoża: beton zwykły. Zakres: do 120 kN Próba ścinania

Nośność na wyrywanie z podłoża: beton zwykły Zakres: do 120 kN Próba wyrywania

 

Więcej…

Łączniki tworzywowo-metalowe

Nośność na wyrywanie z podłoża. Zakres: do 120 kN. Próba rozciągania

Nośność na ścinanie z podłoża. Zakres: do 120 kN Próba ścinania

 

Więcej…

Ściany osłonowe

Odporność na obciążenie wiatrem

Wodoszczelność

Przepuszczalność powietrza

 

Więcej…

Wyroby do izolacji cieplnej

Właściwości przy ściskaniu Zakres do 120 kN

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych Zakres siły do 120 kN

Wytrzymałość na zginanie Zakres siły do 120 kN

 

Więcej…

Kleje, systemy ociepleń

Przyczepność do materiału termoizolacyjnego

Przyczepność warstwy zbrojonej

Odporności na uderzenie

 

Więcej…

Elementy budowlane

Wodoszczelność

 

Więcej…

Wyroby budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe

 

Zapalność metodą pojedynczego płomienia

 

Więcej…

 

 

Badania wykonywane przez Laboratoria badawcze i Wzorcujące w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę

Drzwi

Odporność na obciążenia pionowe

Siły operacyjne

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

Wytrzymałość na skręcanie statyczne

Odporność na obciążenia pionowe

Odporność na uderzenie ciałem twardym

Odporność na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydeł

 

Więcej…

Kleje, systemy ociepleń

Przyczepność do materiału termoizolacyjnego Zakres: do 1 kN

Przyczepność warstwy zbrojonej Zakres: do 1 kN

 

Więcej…

Elementy budowlane

Wodoszczelność

 

Więcej…

Kleje, systemy ociepleń

Odporności na uderzenie

 

Więcej…

 

 

Przyrost temperatury wewnątrz elementu próbnego